Автор: Admin
08 Декември 2017 12:49
0
Канадци търсят злато в Белишко

Канадска компания, която вече пет години прави геологопроучвателни сондажни дейности за търсене и проучване на злато в община Белица, ще продължи работата си и през 2018 година.

За това даде съгласие  Общинският съвет в Белица, който гласува за  удължаване срока за ползване на общинските терени и е упълномощил кмета Радослав Ревански да учреди на фирмата възмездно право на ползване през 2018 година, да издаде заповед и да сключи договора за право на ползване.
Фирмата, която държи правата върху проучвателната концесия, е получила вече и разрешение от МОСВ и Министерството на енергетиката за двугодишно удължаване на срока й. Тя ще извършва проучвания за златни находища върху части от общински имоти с обща площ от 73 дка, от които 51 дка в местността Шайговци и 22 дка в м. Колибището, и двете в землището на с. Гълъбово. Учреденото право на ползване на имотите е с възможност за удължаване на срока му, като фирмата се задължава при продължаване на срока на разрешението за търсене и проучване по реда и при условията на Закона за подземните богатства да уведоми незабавно Общинска администрация – Белица за това обстоятелство. Сумата, която фирмата трябва да заплати на общината за учреденото право на ползване на всяка една от обособените части от недвижимите земеделски имоти, е в размер на 845 лева годишно, което е 3.5 пъти повече от общата стойност на данъчните оценки, които възлизат на 230 лв.

Преди година фирмата откри златна жила  в местността Бабешка чука,затова и търсенето продължава.

 

Коментари
Няма добавени коментари!
Напиши коментар
Въведете кода от картинката!