Автор: Admin
27 Март 2020 14:21
0
За бизнеса: Ето как да кандидаствате за схемата 60/40 и какви документи да подадете
 • Голяма част от фирмите, които ще се възползват от помощта, за да не уволняват своите работници, са малки и в този момент нямат възможност да ползват юридически услуги. За тях предлагаме няколко прости стъпки, за да се възползват от новата схема.

 

 • Направете списък с трите имена и ЕГН на работниците, за които искате да ползвате помощта. Включете и служебен номер от НАП.
 • Подгответе и издайте заповед за прекратяване на дейността заради въведеното извънредно положение по новия чл. 120в от Кодекса на труда. Този член бе приет като част от закона за извънредното положение.
 • Подгответе декларация, че ще спазите условията по чл. 2, т. 5 и 6 от постановлението на МС. Тоест декларирате, че няма да съкращавате работниците за срока на помощта и ще запазите дейността им.
 • Подгответе декларация с IBAN на работодателя. По тази банкова сметка НОИ ще превежда парите.
 • Изтеглете си от сайта на Агенцията по заетостта заявлението за включване в схемата. То ще бъде публикувано след одобрението на постановлението, ще има и образци на декларации.
 • По електронен път изпратете всички документи на Бюрото по труда, което обслужва местоработата на работниците.
 • Бюрото по труда служебно проверява подадената информация, както и дали фирмата не е обявена в несъстоятелност или не дължи на бюджета пари за данъци и осигуровки.
 • До 7 работни дни след подаване на заявлението комисия в бюрото по труда се произнася дали фирмата може да се ползва от схемата 60/40.
 • Шефът на Бюрото по труда в горния 7-дневен срок изпраща в АЗ списък на фирмите от неговата територия, които имат право на подпомагането.
 • Шефът на Бюрото по труда уведомява до 2 дни след решението фирмата дали е включена в схемата, или не.
 • АЗ изпраща данните на фирмите на НОИ, който започва изплащането на помощта.
 • Ако фирмата възстанови работа в срока, в който все още получава помощ, уведомява АЗ в срок от 3 дни от повторното започване на работа.

 

  Коментари
  Няма добавени коментари!
  Напиши коментар
  Въведете кода от картинката!