Автор: Admin
28 Септември 2021 19:00
0
Етичната комисия на СУ обяви Петър Илиев за плагиат, предлагат го за уволнение

"В книгата на д-р Петър Илиев „Компетенцията на Народното събрание“ е налице плагиатство, при което значителни части от чуждо произведение – дисертацията „Парламентарен контрол“ на Наталия Киселова, е използвано и представено за авторски труд, без дисертацията да е цитирана като източник."

Това е становището на Етичната комисия на СУ "Св. Климент Охридски", съобщиха от университета.

Ректорът е отправил искане до Факултетния съвет на Юридическия факултет за прекратяване на трудовото правоотношение по взаимно съгласие.

Петър Илиев беше предложен първо правосъден, после за вътрешен министър в негласуваните проекти за правителства на "Има такъв народ". Станислав Трифонов и неговите съпартийци първоначално го защитаваха от обвиненията в плагиатство, но след това го обявиха за "затворена страница".

Цялото съобщение на СУ:

По повод многобройни журналистически запитвания отдел „Информация и връзки с обществеността“ на Софийския университет е упълномощен да съобщи следното:

Във връзка с постъпили сигнали Етичната комисия на Софийския университет извърши проверка по реда, предвиден във Вътрешните правила за извършване на проверка за плагиатство и недостоверност на научни данни в научни трудове на членовете на академичния състав на Софийския университет.

Въз основа на резултатите от проверката Етичната комисия излезе със становище, че в книгата на д-р Петър Илиев „Компетенцията на Народното събрание“ е налице плагиатство, при което значителни части от чуждо произведение – дисертацията „Парламентарен контрол“ на Наталия Киселова, е използвано и представено за авторски труд, без дисертацията да е цитирана като източник.

Съгласно чл. 129, ал. 2, т. 2 от Правилника за устройството и дейността на Софийския университет (ПУДСУ) установеното по предвидения в закона ред плагиатство е основание за прекратяване на трудовото правоотношение. Същият текст изисква при наличие на данни за плагиатство и обосновано искане Факултетният съвет да избере комисия от специалисти в съответната област на висше образование или професионално направление, която да изготви мотивирано становище до Факултетния съвет.

Тъй като заключението на Етичната комисия показва наличие на данни за плагиатство, ректорът на Софийския университет отправи обосновано искане до Факултетния съвет на Юридическия факултет за започване на процедурата по чл. 129, ал. 2, т. 2 ПУДСУ.

Чл. 129, ал. 2 от Правилника за устройството и дейността на Софийския университет:

(2) Прекратяването на трудовото правоотношение от Университета или по взаимно съгласие става със заповед на Ректора. Заповедта на Ректора се издава по предложение на факултетния съвет в случаите на:

  1. невъзможност за осигуряване на определената норма на преподавателска заетост и липса на възможност за прехвърляне или преквалификация в сродна научна дисциплина;
  2. (изм. 2017 г.) установено по предвидения в закона ред плагиатство. Плагиатство е когато лицето представя чужди идеи, постижения, произведения или текст като свои собствени, чрез посочване себе си за действителен автор или непосочване на ползвания източник или действителния автор. При наличие на данни за плагиатство и обосновано искане Факултетният съвет избира комисия от специалисти в съответната област на висше образование или професионално направление, която да изготви мотив.
Коментари
Няма добавени коментари!
Напиши коментар
Въведете кода от картинката!